Λίγα λόγια για μας!


Η Quality Advisors "Σύμβουλοι Ποιότητας" αποτελεί μια συμβουλευτική επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Είναι μια μοντέρνα και ανερχόμενη επιχείρηση, με δραστήρια, υπεύθυνα και ικανά στελέχη, που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα!

Στις υπηρεσίες σας


Τρόφιμα

Τρόφιμα

R&D

R&D

Ποιότητα

Ποιότητα

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Μας εμπιστεύτηκαν


Χρήσιμα Έγγραφα


Περιβάλλον

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Αποβλήτων

Κατεβάστε τον οδηγό!
Περιβάλλον

COVID-19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κατεβάστε τον οδηγό!
Περιβάλλον

Οδηγός Υγιεινής Εστίαση

Κατεβάστε τον οδηγό!
Περιβάλλον

Οδηγός Υγιεινής Κρεοπωλεία

Κατεβάστε τον οδηγό!
Περιβάλλον

COVID-19 Εστίαση

Κατεβάστε τον οδηγό!
R&D

Τρόφιμα

Ασφαλές είναι το τρόφιμο που μπορεί να καταναλωθεί χωρίς να προκαλέσει ασθένεια με την προυπόθεση ότι χρησιμοποιείται σωστά και η κατανάλωση του δεν υπερβαίνει κάποια ανώτατα όρια.

Στη σύχρονη εποχή, η Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων. Οι αυστηρές απαιτήσεις και οι συνεχείς αλλαγές της ισχύουσας νομοθεσίας καθιστούν απαραίτητη την συνεχή συμβουλευτική στήριξη από Τεχνολόγο Τροφίμων.

 • Αυτοέλεγχος τροφίμων
 • ISO22000
 • IFS/BRC/FSSC22000
 • Εκπαίδευση Χειριστών Τροφίμων
 • Διαχείριση Κρίσεων (πχ. Κακοβουλες ενέργειες, πανδημίες σχετικά με ασφάλεια τροφίμων)
 • Συντήρηση Συστημάτων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων
R&D

R&D

Τα τελευταία χρόνια , η τάση της αγοράς για νέα καινοτόμα είναι πολύ έντονη. Η εξέλιξη μιας εταιρίας τροφίμων ενισχύεται με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, τα οποία δύναται να τους εδραιώσουν στην αγορά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις τροφίμων στη χώρα μας αποτελούν οικογενειακές και με μη οικονομική δυνατότητα ανάπτυξης τμήματος R & D στην επιχείρηση τους. Οι γνώσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων είναι ειδικευμένες και απαιτούν επιστημονικό προσωπικό που συνδυάζουν γνώση της αγοράς αλλά και της επιστήμης. Το δύσκολο αυτό συνδυασμό, δουλεύουμε τόσα χρόνια για να αξιοποιήσουμε όλες τις δικές μας γνώσεις και να την παντρέψουμε με τη δική σας εμπειρία

Η εταιρία Qadvisors αναλαμβάνει έργα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων – τροφίμων π.χ Αξιοποίηση παραπροϊόντων ή βελτιστοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών κ.α

Στα πλαίσια των συγκεκριμένων έργων έχει αναπτύξει εργαστήριο για την διεκπεραίωση των πειραμάτων – δοκιμών.

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Βελτίωση/ή και βελτιστοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών τροφίμων
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων
R&D

Ποιότητα

ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί το πλέον πιο διαδεδομένο και εφαρμοσμένο σύστημα παγκοσμίως για τους εξής λόγους:

 • Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε επιχείρηση/εταιρία, ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης
 • Προσφέρει βασικά βήματα για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης/εταιρίας
Οφέλη Εφαρμογής
 • Μείωση ποιοτικών προβλημάτων
 • Μείωση Απειλών για την βιωσιμότητα της επιχείρισης/εταιρίας και Αξιοποίηση ευκαιριών
 • Εντοπισμός Δυνατών σημείων και Αδυναμιών
 • Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
 • Οργάνωση επιχείρησης/εταιρίας
 • Αύξηση της ικανοποίησης πελατών
 • Έμμεση αύξηση τζίρου
 • Αύξηση ανταγωνιστικότητας στην αγορά
 • Συνεχής βελτίωσης –Εξέλιξης της επιχείρησης/εταιρίας
 • Ενθάρρυνση εσωτερικής επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Συντήρηση Συστημάτων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων
ISO
R&D

Περιβάλλον

Η κρισιμότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και η ωρίμανση των αιτημάτων της Ευρωπαικής Κοινότητας για αειφόρο ανάπτυξη κάνουν επιτακτική την ανάγκη για "πρασίνισμα" (greening) των επιχειρήσεων, δηλαδή για λειτουργία των επιχειρήσεων συμβατή με τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την διαχείριση κινδύνων και τη δημιουργία εμπορικού πλεονεκτήματος. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος απόλυτα προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης, καθιστά απαραίτητη την συμβουλευτική υποστήριξη από Μηχανικό Περιβάλλοντος.

 • Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας ISO 14001:2015
 • Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Συντήρηση Συστημάτων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων

Ας έρθουμε σε επαφή!


Είστε έτοιμοι για να εφαρμόσετε στην επιχείρηση σας μια πολιτική διασφάλισης ποιότητας; Ελάτε στα γραφεία μας, πάρτε μας τηλέφωνο ή στείλτε μας email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό!