Η εταιρία


Η επιχείρηση Qadvisors ιδρύθηκε το 2010 από την ιδιοκτήτρια Σοφία Τσάκωνα, με στόχο αρχικά, τη δημιουργία υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Τροφίμων και ανάπτυξης Συστημάτων σε επιχειρήσεις Τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που αναλαμβάνουμε ως σύμβουλοι αποτελούν για εμάς συνεργάτες. Η εταιρία δεν επικεντρώνεται στην εφήμερη πελατιακή σχέση, αλλά στην μακροχρόνια συνεργασία.

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες αποτελούν για την εταιρία μας το βασικό συστατικό για την επιτυχία μας. Γνωρίζοντας τους πελάτες μας χρόνια, αναπτύσσουμε ως ομάδα συστήματα με ουσία, συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων που λύνουν προβλήματα και δε παραμένουν στα χαρτιά. Προλαμβάνουμε προβλήματα Ασφάλειας Τροφίμων, αντιμετωπίζουμε-διαχειριζόμαστε κρίσεις ( κακόβουλες ενέργειες, δυσφήμιση, πανδημία κ.α.)

Η μελέτη κάθε επιχείρησης είναι μοναδική. Κάθε επιχείρηση τροφίμων ακόμα και της ίδιας κατηγορίας τροφίμων είναι μοναδική. Επομένως, όλα τα συστήματα τα προσαρμόζουμε βάσει των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της εμπιστοσύνης που δημιουργείτε ανάμεσα σε εμάς και στους πελάτες μας.

Στα πλαίσια όλων των παραπάνω, η εταιρία μας διαθέτει πέρα από το επιστημονικό προσωπικό και συμβούλους – συνεργάτες:

  • Μηχανικούς Περιβαλλοντολόγους
  • Συμβούλους Ανάπτυξης και Εξέλιξης
  • Μηχανικούς κ.α

Το όραμα μας


Το όραμα της Qadvisors, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών με υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, ανάπτυξη συνεργασίας με πελάτες που επιθυμούν την εξέλιξη της επιχείρησης τους, την συνεχή βελτίωση των συστημάτων τους, και την επί συνόλου Ανάπτυξης μας. Η φιλοσοφία μας είναι η ομαδικότητα η οποία δημιουργείται μέσα από την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία προσπάθεια.

Πεδίο εφαρμογής


Το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη επιχείρησης και εξέλιξης Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων, Διαχείρισης ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η επιχείρηση αναλαμβάνει ερευνητικά έργα ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων .

Τρόφιμα

Ασφάλεια τροφίμων

R&D

R&D project

Ποιότητα

Διαχείριση ποιότητας

Περιβάλλον

Διαχείριση περιβάλλοντος

Ασφάλεια

Ασφάλεια εργασίας