Εκπαίδευση

Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρχές της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί νομική υποχρέωση, όπως προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 (Παράρτημα ΙΙ κεφ. XII) και το άρθρο 9 της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017).

Απόκτησε το
Σοφία Τσάκωνα

Founder και CEO

Οδηγήστε την επιχείρησή σας σε επόμενο επίπεδο με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες είναι ο ακρωγωνιαίος λίθος μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τι προσφέρουμε

  • Εκπαίδευση προσωπικού στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και χορήγηση πιστοποιητικού ΕΦΕΤ

  • Εσωτερική εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Ελάτε μαζί μας

Εφαρμόστε στην επιχείρησης σας συστήματα ISO

Consultant Expert
Επικοινωνήστε μαζί μας
+30 215 5515 849
Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα σας. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Κάποιο σφάλμα συνέβη. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Υποβάλλοντας τα στοιχεία μου, συμφωνώ να επικοινωνήσετε μαζί μου